Adrenalin Boost Powered by Trendolizer

Sykehus-stunt tar av

Trending story found on www.dagbladet.no
Sykehus-stunt tar av
ER KLARE: De ansatte på Sykehuset i Vestfold har brukt fritiden sin på å spille inn denne filmen - «for å spre glede og optimisme i en uvanlig tid.» Reporter: Emilie Rydning. Video: Sykehuset i Vestfold
[Source: www.dagbladet.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments