Adrenalin Boost Powered by Trendolizer

Nei, turen vår over Nordpolen var ikke et PR-stunt

Trending story found on www.aftenposten.no
Nei, turen vår over Nordpolen var ikke et PR-stunt
Oppmerksomheten fra turen ble skapt av mediene selv.
[Source: www.aftenposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments