Adrenalin Boost Powered by Trendolizer

Nyhetsstudio - Japan forbyr droneflyging i fylla

Trending story found on www.dagbladet.no
Nyhetsstudio - Japan forbyr droneflyging i fylla
Droneoperatører som er påvirket av alkohol, kan straffes med opptil ett års fengsel etter at Japan nå har innført en ny lov. Fylleflyging med droner som veier over 200 gram kan i tillegg medføre en bot på opptil 300 000 yen, rundt 24 000 kroner. - Vi mener at det å styre droner etter å ha inntatt alkohol er like alvorlig som fyllekjøring, sier en talsperson for det japanske samferdselsdepartementet. De folkevalgte har også besluttet at utføring av farlige stunt med droner, som for eksempel brå stup, bør straffes med bøter på opptil 500 000 yen (40 000 kroner). Den...
[Source: www.dagbladet.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments