Adrenalin Boost Powered by Trendolizer

«The Rønsen Tapes» – digital relansering!

Trending story found on nettavisen.no
«The Rønsen Tapes» – digital relansering!
Enkelte stunt viser seg mer levedyktig enn andre. Dette er så avgjort ett av dem. I 1987 slakta jeg Henning Kvitnes’ «Back to Little Eden» i PULS.
[Source: nettavisen.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments