Adrenalin Boost Powered by Trendolizer

Trygve (37) overmannet innbruddstyven etter at han ble slått med jernstang

Trending story found on www.dagbladet.no
Trygve (37) overmannet innbruddstyven etter at han ble slått med jernstang
- Jeg var så full av adrenalin, så jeg kjente det ikke en gang.
[Source: www.dagbladet.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments