Adrenalin Boost Powered by Trendolizer

Stunt gir full stadion

Trending story found on www.fvn.no
Stunt gir full stadion
Ei kroner per billett og gratis hamburger gjorde susen: Det blir fulle tribuner på Sør Arena mot Florø. Det er ti år siden sist.
[Source: www.fvn.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments