Adrenalin Boost Powered by Trendolizer

Skydiver springt uit vliegtuig en weigert zijn parachute te gebruiken

Trending story found on www.hln.be
Een ervaren skydiver heeft in Florida zelfmoord gepleegd door bewust zijn parachute niet te openen nadat hij uit een vliegtuig sprong. Dat melden ...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments