Adrenalin Boost Powered by Trendolizer

Leerlingen van Het Noordik in Vriezenveen 'versieren' school met wc-papier

Trending story found on www.rtvoost.nl
Wie kent het fenomeen niet? Eindexamenleerlingen die op hun laatste echte lesdag een stunt uithalen die de dagelijkse gang van zaken op school danig in de war schopt. Leerlingen van de Christelijke Scholengemeenschap het Noordik in Vriezenveen pakten vanmorgen vroeg uit met toiletpapier.  
[Source: www.rtvoost.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments