Adrenalin Boost Powered by Trendolizer

Indruk proberen maken op Steve-O is niet zonder gevaar...

Trending story found on www.humo.be
Zach Holmes post allerhande stunts op zijn YouTube-kanaal, wat hem de aandacht van Jackass-ster Steve-O opleverde. De twee delen een voorliefde voor pijn...
[Source: www.humo.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments