Adrenalin Boost Powered by Trendolizer

VTI Zandhoven stunt: 140 van 533 leerlingen dragen maffe onesie op Dikketruiendag

Trending story found on www.gva.be
Ollever, de leerlingenraad van het VTI Zandhoven, daagde tijdens de Dikketruiendag vrijdag alle leerlingen uit om in een onesie naar school te komen.
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments